هاست پربازدید و حرفه ای NVME ایران هاست پربازدید و حرفه ای کانفیگ شده جهت اجرای سایت های وردپرسی و پربازدید

  دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

HOST IRP ALPHA
15,000 تومان ماهانه
فضا 256 MB

پهنای باند نامحدود

 • رم فیزیکی 1گیگ
 • پردازنده 1هسته
HOST IRP BETA
30,000 تومان ماهانه
فضا 512 MB

پهنای باند نامحدود

 • رم فیزیکی 2گیگ
 • پردازنده 1هسته
HOST IRP 1
60,000 تومان ماهانه
فضا 1 GB

پهنای باند نامحدود

 • رم فیزیکی 3گیگ
 • پردازنده 1هسته
HOST IRP 2
105,000 تومان ماهانه
فضا 2GB

پهنای باند نامحدود
 • رم فیزیکی 3گیگ
 • پردازنده 2هسته
HOST IRP 4
120,000 تومان ماهانه
فضا 4GB

پهنای باند نامحدود
 • رم فیزیکی 4گیگ
 • پردازنده 2هسته
HOST IRP 5
140,000 تومان ماهانه
فضا 5GB

پهنای باند نامحدود
 • رم فیزیکی 4گیگ
 • پردازنده 2هسته
HOST IRP 10
200,000 تومان ماهانه
فضا 10GB

پهنای باند نامحدود
 • رم فیزیکی 4گیگ
 • پردازنده 2هسته