هاست پربازدید و حرفه ای NVME ایران هاست پربازدید و حرفه ای کانفیگ شده جهت اجرای سایت های وردپرسی و پربازدید

  دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

HOST IRP BETA
$0.50 ماهانه
فضا 512 MB

پهنای باند نامحدود

 • رم فیزیکی 2گیگ
 • پردازنده 1هسته
HOST IRP 1
$1.20 ماهانه
فضا 1 GB

پهنای باند نامحدود

 • رم فیزیکی 3گیگ
 • پردازنده 1هسته
HOST IRP 2
$1.50 ماهانه
فضا 2GB

پهنای باند نامحدود
 • رم فیزیکی 3گیگ
 • پردازنده 2هسته
HOST IRP 4
$2.50 ماهانه
فضا 4GB

پهنای باند نامحدود
 • رم فیزیکی 4گیگ
 • پردازنده 2هسته
HOST IRP 5
$3.50 ماهانه
فضا 5GB

پهنای باند نامحدود
 • رم فیزیکی 4گیگ
 • پردازنده 2هسته
HOST IRP 10
$5.00 ماهانه
فضا 10GB

پهنای باند نامحدود
 • رم فیزیکی 4گیگ
 • پردازنده 2هسته